Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

  Nhóm dịch: Sói Già
  Đả tự: Bựa Thập Ngũ BLH

  Lục Thiếu Du, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác, nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc.
  Thế giới này lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, nghe đồn khi võ đạo đỉnh phong, linh đạo đạt đến cực hạn có thể phá toái hư không.
  Lục Thiếu Du mang theo ký ức từ kiếp trước tái sinh, không cam lòng làm một thiếu gia chẳng khác gì củi mục.

  Trong thế giới xa lạ,
  Say - nằm trên gối mỹ nhân,
  Tỉnh - nắm quyền thiên hạ.
  Đây mới là cuộc sống đáng mơ ước.
  Linh - Vũ song tu
  Bá chủ kiêu hùng
  Đã đến, ta sẽ lưu lại một huyền thoại......

  Hệ Thống Tu Luyện:

  - Vũ giả: Vũ khí, Vũ đồ, Vũ sĩ, Vũ sư, Vũ phách, Vũ tướng, Vũ suất, Vũ vương, Vũ tôn, Vũ đế.
  - Linh giả: Linh khí, Linh đồ, Linh sĩ, Linh sư, Linh phách, Linh tướng, Linh suất, Linh vương, Linh tôn, Linh đế.

  Mỗi cấp được chia làm cửu trọng (chín tầng). Ngoài ra còn có Yêu thú, Linh thú các thể loại, chia làm nhất giai, nhị giai,... mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.

  Công pháp: chia làm sáu loại, từ cao đến thấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Tinh, Thần

  Tất nhiên là vẫn tồn tại một số công pháp đặc biệt bí ẩn khác.

  Ngũ hệ: Vũ giả, Vũ kỹ (công pháp cho vũ giả) được chia thành năm loại Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong.
 • Chương 1: Nhân phẩm có vấn đề (1)
 • Chương 2: Nhân phẩm có vấn đề (2)
 • Chương 3: Băng hỏa lưỡng trọng thiên
 • Chương 4: Lục gia
 • Chương 5: Thiếu gia mệnh khổ
 • Chương 6: Mật thất trong kho củi
 • Chương 7: Âm dương Linh - Vũ quyết (1)
 • Chương 8: Âm dương Linh - Vũ quyết (2)
 • Chương 9: Luyện hóa linh đan
 • Chương 10: Đột phá
 • Chương 11: Tuyển chọn vũ kỹ
 • Chương 12: Vũ kỹ phòng ngự
 • Chương 13: Thanh Linh khải giáp biến hóa
 • Chương 14: Lặng nghe phồn hoa khúc, không làm chủ phồn hoa (1)
 • Chương 15: Lặng nghe phồn hoa khúc, không làm chủ phồn hoa (2)
 • Chương 16: Nhìn ngươi có chút tiền đồ
 • Chương 17: Lục Vô Song
 • Chương 18: Mua dược liệu
 • Chương 19: Gặp lại Độc Cô Băng Lan (1)
 • Chương 20: Gặp lại Độc Cô Băng Lan (2)
 • Chương 21: Luyện chế quán đỉnh đan
 • Chương 22: Tam trọng Vũ đồ
 • Chương 23: Bán đan
 • Chương 24: Bị đánh
 • Chương 25: Tẩy tủy đan (1)
 • Chương 26: Tẩy tủy đan (2)
 • Chương 27: Luyện đan thất bại
 • Chương 28: Tăng cường thực lực
 • Chương 29: Mỹ nam nhân trong bồn tắm
 • Chương 30: Đột phá
 • Chương 31: Con đường về sau
 • Chương 32: Cùng mỹ nữ đồng hành
 • Chương 33: Ném ra tám ngàn sáu trăm kim tệ
 • Chương 34: Vân Dương Tông
 • Chương 35: Tiện tỳ, ngươi cho rằng ta không dám sao?
 • Chương 36: Cẩu nô tài muốn chết (1)
 • Chương 37: Cẩu nô tài muốn chết (2)
 • Chương 38: Ta xông tới là được rồi
 • Chương 39: Một mình đối địch
 • Chương 40: An bài
 • Chương 41: Bình luận tranh
 • Chương 42: Tăng Nguyên Đan
 • Chương 43: Bế quan luyện đan
 • Chương 44: Tỷ thí năm sau
 • Chương 45: Từ đường Lục gia
 • Chương 46: Chuẩn bị tế tổ
 • Chương 47: Kiểm tra
 • Chương 48: Thiên phú thật tốt (1)
 • Chương 49: Thiên phú thật tốt (2)
 • Chương 50: Bỗng nhiên nổi tiếng