Miên Nguyệt

Miên Nguyệt

  Tình trạng bản raw:hoàn 20 chương.
  Editor: tiểu Bạch Dương

  Thật là nghiệp chướng, oan nghiệt quá mà!

  Một người bặt vô âm tín suốt một năm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Nguyệt Nha Nhi là  Nam Cung Dạ Hiên trước cửa, đã làm cho Nguyệt Nha Nhi đã hộc máu hơn ba lần, chỉ có thể ở trong lòng lớn tiếng hò hét ra ba chữ kia.

  Phản kháng là vô ích, kéo dài vẫn là vô ích.

  Không phải chủ tử lòng dạ độc ác, mà là thánh chỉ không thể không tuân. Thế là Nguyệt Nha Nhi cứ như vậy bị nhét vào trong xe ngựa của  Nam Cung Dạ Hiên đích xe ngựa trung.

  Là mệnh trung tương khắc hay là có ẩn tình khác, mà chuyện sau đó cũng phát triển quá thái quá đi?

  Y —— một tên sai vặt không chỗ nưa tựa, thế nhưng lại ở trên xe ngựa bị một tên thích khách bất minh ám sát.

  Nguyệt Nha Nhi kiên trì cho rằng một kẻ có thân phận trong sạch như mình đã bị vị thích khách đại ca kia nhầm lẫn với kẻ nào rồi.

  Cho nên mặc dù đã tới vương phủ của Nam Cung Dạ Hiên, lòng muốn chạy trốn cũng không bỏ.

  Dưới sự giúp đỡ của mẫu thân Nam Cung Dạ Hiên, kế hoạch chạy trốn triển khai thành công, nhưng kết quả thật sự sẽ như Nguyệt Nha Nhi mong muốn sao?

  Mà thích khách thần bí đến từ Tây Vực kia rốt cuộc là ai?

  Thân thế thật sự của Nguyệt Nha Nhi đến tột cùng là gì?

  Bởi vì vậy mà lại dẫn đến một đoạn tình cảm kéo dài hơn hai mươi năm, lại sẽ có kết cục ra sao?

  Sát thủ vương gia lãnh khốc, cuối cùng có lấy được lòng mếm mộ của Nguyệt Nha Nhi không?

  Muốn biết đáp án của mấy vấn đề này sao? Kia còn chờ cái gì…?
 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Chương 6
 • Chương 7
 • Chương 8
 • Chương 9
 • Chương 10
 • Chương 11
 • Chương 12
 • Chương 13
 • Chương 14
 • Chương 15
 • Chương 16
 • Chương 17
 • Chương 18
 • Chương 19
 • Chương 20