Nam Nô

Nam Nô

  Duy trì sự tin tưởng vào điều đó,

  Dịch Thủy bằng mọi cách tránh né tuyển chọn tính nô.

  Xông pha chiến trường mong lập đại công để thay đổi số phận

  Nhưng vừa lúc nguyện vọng sắp đạt thành, thì…

  Vương gia cao cao tại thượng kia thản nhiên đập tan giấc mộng của hắn.

  Muốn làm một người bình thường, thật sự khó đến thế sao?

  Lẽ nào chỉ vì dung mạo xuất chúng,

  Mà chỉ có thể làm một tính nô hầu hạ dưới thân Vương gia?

  Không! Hắn không tin!

  Một thoáng thảng qua buổi trưa hôm ấy,

  Vẻ bất cần và cả gương mặt thờ ơ mà mỹ lệ đó…

  Lại lạc vào tầm mắt Hạ Hầu Lan.

  Dù cuối cùng vuột mất, nhưng người ấy cứ âm thầm như thế khuấy động tâm tư tưởng như vô tình của hắn.

  Hai năm qua đi,

  Lần thứ hai thân ảnh rực rỡ đó lại rơi vào mắt hắn.

  Hắn muốn nô lệ ấy!

  Hắn khao khát nam nô kiêu ngạo quật cường Dịch Thủy ấy thuộc về mình!

  ***

  Một nam nô nhỏ bé thấp kém,

  Một Vương gia cao quý, quyền thế gọi gió hô mưa,

  Một khi hai người dây dưa quyến luyến, bánh xe số phận liệu sẽ đi về phương nào?

  Dịch Thủy quật cường cao ngạo và tự ngã đa nghi* Hạ Hầu Lan,

  Liệu có thể phá vỡ được những rào cản thế thường và vượt qua cả những mưu mô ác tâm quanh họ?

 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Chương 6
 • Chương 7
 • Chương 8
 • Chương 9
 • Chương 10
 • Chương 11
 • Chương 12
 • Chương 13
 • Chương 14
 • Chương 15
 • Chương 16
 • Chương 17
 • Chương 18
 • Chương 19
 • Chương 20
 • Chương 21
 • Chương 22
 • Chương 23
 • Chương 24
 • Chương 25
 • Chương 26
 • Chương 27
 • Chương 28
 • Chương 29
 • Chương 30
 • Chương 31
 • Chương 32
 • Chương 33
 • Chương 34
 • Chương 35
 • Chương 36
 • Chương 37
 • Chương 38
 • Chương 39
 • Chương 40
 • Chương 41
 • Chương 42
 • Chương 43
 • Chương 44
 • Chương 45
 • Chương 46
 • Chương 47
 • Chương 48
 • Chương 49
 • Chương 50