Nguyên Tôn
Nhóm Dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Dùng huyền hoàng khí bạn thân sở hữu, mọi thứ thiện địa nhật nguyệt tinh đều bị ta nuốt hết.
 • Chương 1: Mãng tước nuốt rồng
 • Chương 2: Nguyên văn
 • Chương 3: Tô ấu vi
 • Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn
 • Chương 5: Tề nhạc, liễu khê
 • Chương 6: Từ đường đất tổ
 • Chương 7: Vùng đất thần bí
 • Chương 8: Tìm bát mạch
 • Chương 9: Bát mạch xuất hiện
 • Chương 10: Nhận được cơ duyên
 • Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương
 • Chương 12: Nguyên thực
 • Chương 13: Trùng mạch
 • Chương 14: Thần hồn
 • Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp
 • Chương 16: Đào góc tường
 • Chương 17: Lâm phong
 • Chương 18: Văn võ!
 • Chương 19: Khai mạch
 • Chương 20: Nguyên thuật
 • Chương 21: Long bộ, long bi thủ
 • Chương 22: Đại khảo tiến đến
 • Chương 23: Để lộ tài hoa
 • Chương 24: Lộ ra uy thế
 • Chương 25: Chiến lâm phong
 • Chương 26: Xu thế quật khởi
 • Chương 27: Kết thúc kỳ thi
 • Chương 28: Vào giáp viện
 • Chương 29: Thác ngọc linh
 • Chương 30: Mở đệ tam mạch
 • Chương 31: Lập uy
 • Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn
 • Chương 33: Hai nàng gặp mặt
 • Chương 34: Mưu linh thác
 • Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh
 • Chương 36: Ám chiêu
 • Chương 37: Song song đột phá
 • Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch
 • Chương 39: Gặp phải kẻ địch
 • Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư?
 • Chương 41: Huyền mang thuật
 • Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn
 • Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật
 • Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi
 • Chương 45: Trước khi phủ thí
 • Chương 46: Phủ thí bắt đầu
 • Chương 47: Sự thay đổi khác thường
 • Chương 48: Đánh bại một người
 • Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê
 • Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ