Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

  一念永恒

  Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
  Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

  Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.
 • Chương 1: Hắn tên là Bạch Tiểu Thuần
 • Chương 2: Hỏa Táo Phòng
 • Chương 3: Sáu câu chân ngôn
 • Chương 4: Luyện Linh
 • Chương 5: Vạn nhất ném đi mạng nhỏ thì thế nào
 • Chương 6: Linh khí thượng cấp
 • Chương 7: Quy văn nhận chủ
 • Chương 8: Ta với ngươi liều mạng!
 • Chương 9: Duyên Niên Ích Thọ Đan
 • Chương 10: Sư huynh chớ đi vội
 • Chương 11: Hầu tiểu muội
 • Chương 12: Trên bức tường rào
 • Chương 13: Ngươi cũng tới đi
 • Chương 14: Tam sư huynh? Tam sư tỷ?
 • Chương 15: Bất Tử Trường Sinh Công!
 • Chương 16: Thận trọng tỉ mỉ
 • Chương 17: Rùa đen nhỏ
 • Chương 18: Dẫn dắt bầu không khí!
 • Chương 19: Bạch Thử Lang truyền thuyết
 • Chương 20: Lông gà trên đất
 • Chương 21: Tiểu Thuần ca ca...
 • Chương 22: Sư tỷ yên tâm
 • Chương 23: Cuồng ma trộm gà
 • Chương 24: Ngươi là ai
 • Chương 25: Bất Tử Thiết Bì
 • Chương 26: Linh Vĩ Kê ăn có ngon không
 • Chương 27: Cái này...đây là cây Trúc!
 • Chương 28: Áp lực mới là động lực
 • Chương 29: Cử trọng nhược khinh
 • Chương 30: Đến đây đi!
 • Chương 31: Sỉ nhục a!
 • Chương 32: Vận khí nghịch thiên
 • Chương 33: Đả đảo Bạch Tiểu Thuần!
 • Chương 34: Thảo mộc nghiền ép
 • Chương 35: Lại thấy Hứa Bảo Tài
 • Chương 36: Tiểu Ô quy xưng bá!
 • Chương 37: Cử khinh nhược trọng
 • Chương 38: Tử Khí Hóa Đỉnh
 • Chương 39: Nghiền ép
 • Chương 40: Truy cầu cực hạn
 • Chương 41: Hiệu quả của luyện linh
 • Chương 42: Khảo hạch Tấn chức
 • Chương 43: Rất chậm... Rất chậm
 • Chương 44: Trời đã sáng rồi
 • Chương 45: Giết chết ngươi không khó!
 • Chương 46: Nhiệm vụ từ Chấp Pháp Đường
 • Chương 47: Tiểu Thuần ra tông môn
 • Chương 48: Thế giới bên ngoài
 • Chương 49: Lạc Trần gia tộc
 • Chương 50: Đình viện quỷ dị