Tại Hạ Là Hệ Thống

Tại Hạ Là Hệ Thống

Thể loại: Huyền Huyễn, Đông Phương Huyền Huyễn, Hệ Thống, Cơ Trí

Văn án

Từ một nhân loại bình thường, Tử Văn không hiểu sao lại trở thành hệ thống, và là hệ thống của Cao Lãng, một vị thiếu niên tính tình khiêu thoát, thích giết chóc, không thích bị ép buộc.

Chỉ là từ khi trở thành hệ thống của vị thiếu niên này, quay lại thời niên thiếu, sự biến đổi diễn ra, hành trình trở thành cường giả cũng bắt đầu mở ra.

Càng phát triển tầm mắt của mình, Cao Lãng đơn giản càng moi ra nhiều bí mật bị che giấu của thế giới này.

Một kẻ bình thường như Tử Văn, cũng bị tính cách của Cao Lãng mà dần dung nhập vào thế giới mới.

- ----------

Từ chương 9 đến 40 copy đấu phá, nội dung phía sau đều là tự sáng tác và phát triển.

Một trăm chương đầu chỉ là quá trình xây dựng và phát triển thế giới, tầm mắt Cao Lãng còn khá non nớt nên sẽ rất nhàm chán.

Đi qua một trăm chương đầu, nội dung chính thức phát triển.

[ Truyện Việt. Tác phẩm đầu tay.]
 • Chương 1: Mang Hệ Thống Xuyên Việt
 • Chương 2: Cố Ý
 • Chương 3: Đoạt Xá
 • Chương 4: Trọng Sinh
 • Chương 5: Nhiệm vụ đầu tiên
 • Chương 6: Lừa đảo kiếm tiền
 • Chương 7: Hạ Long công tử
 • Chương 8: Mở Lò luyện đan
 • Chương 9: Võ Kỹ
 • Chương 10: Gây Sự
 • Chương 11: Một Tháng Sau
 • Chương 12: Bán Linh Dịch
 • Chương 13: Phòng Đấu Giá
 • Chương 14: Huyền Giai Cao Cấp Công Pháp
 • Chương 15: Thẻ Thủy Tinh
 • Chương 16: Khổ Tu
 • Chương 17: Linh Khiếu Cảnh Thất Trọng
 • Chương 18: Xuy Phong Chưởng
 • Chương 19: Trắc Nghiệm Bắt Đầu
 • Chương 20: Im Lặng
 • Chương 21: Lĩnh Giáo
 • Chương 22: Ăn Giấm
 • Chương 23: Lễ Trưởng Thành
 • Chương 24: Chọc Ghẹo
 • Chương 25: Khiếp Sợ
 • Chương 26: Khiêu Chiến
 • Chương 27: Ngươi Thua
 • Chương 28: Điêu Ngoa Thành Tính
 • Chương 29: Võ Kỹ Các
 • Chương 30: Kim Thuộc Tính
 • Chương 31: Nhiệm Vụ Mới
 • Chương 32: Đấu Giá Hội
 • Chương 33: Không Có Hứng Thú
 • Chương 34: Quảng Cáo Miễn Phí
 • Chương 35: Cạnh Tranh
 • Chương 36: Luyện Chế Tụ Khí Đan
 • Chương 37: Đột Phá Linh Hải Cảnh
 • Chương 38: Luyện Dược Sư Nhất Phẩm Liên Vũ
 • Chương 39: Tiếp Nhận Khiêu Chiến
 • Chương 40: Ta Nhận Thua
 • Chương 41: Vậy Sao?
 • Chương 42: Chia Sáu, Bốn
 • Chương 43: Đi Cửa Sau
 • Chương 44: Chủ Động Khiêu Khích
 • Chương 45: Phân Chia Năng Lực
 • Chương 46: Một Kiếm
 • Chương 47: Nghiên Cứu
 • Chương 48: Gặp Cướp
 • Chương 49: Hiểu Lầm
 • Chương 50: Săn Yêu Thú