Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích

Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích

  Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, tiểu ngược, ấm áp nhẹ nhàng, HE
  Edit: Huang Fang

  Năm 16 trời xui quỷ khiến, họ gặp nhau

  Tuổi xuân ngay ngô, họ cùng bên nhau trưởng thành

  Có một thứ hơn cả bạn bè nhưng không phải tình huynh đệ.

  Lại không được người đời chấp nhận.

  Hạ Minh Hiên nói, Tử Tích, tôi thích cậu….

  Hạ Minh Hiên nói, cả đời này ngoại trừ cậu ra, ai tôi cũng không cần.

  Hạ Minh Hiên nói, Tử Tích, tôi sẽ mãi nắm tay cậu, cho dù con đường này có khác biệt đi chăng nữa….

  Kiều Tử Tích nói, Hạ Minh Hiên, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ đi theo cậu?

 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Chương 6
 • Chương 7
 • Chương 8
 • Chương 9
 • Chương 10
 • Chương 11
 • Chương 12
 • Chương 13
 • Chương 14
 • Chương 15
 • Chương 16
 • Chương 17
 • Chương 18
 • Chương 19
 • Chương 20
 • Chương 21
 • Chương 22
 • Chương 23
 • Chương 24
 • Chương 25
 • Chương 26
 • Chương 27
 • Chương 28
 • Chương 29
 • Chương 30
 • Chương 31
 • Chương 32
 • Chương 33
 • Chương 34
 • Chương 35
 • Chương 36
 • Chương 37
 • Chương 38
 • Chương 39
 • Chương 40
 • Chương 41
 • Chương 42
 • Chương 43
 • Chương 44
 • Chương 45
 • Chương 46
 • Chương 47
 • Chương 48
 • Chương 49
 • Chương 50