Trời Sinh Một Đôi

Trời Sinh Một Đôi

  Tứ cô nương Chân gia tranh cường háo thắng, ích kỷ ham hư vinh…..

  Hao tổn tâm cơ sắp đặt, thiết kế cùng thế tử Trấn Quốc công rơi xuống nước…..

  Sau đó……………..

  Một kẻ tham ăn ngay khi Chân tứ cô nương rơi xuống nước đã xuyên vào……
 • Chương 1: Rơi xuống nước ở Lê Viên
 • Chương 2: Biến vụng thành khéo
 • Chương 3: Ép gả
 • Chương 4: Dạy bảo muội muội
 • Chương 5: Thỉnh an
 • Chương 6: Cháo hoa đào
 • Chương 7: Nhân quả
 • Chương 8: Đưa thức ăn
 • Chương 9: Làm bánh tráng
 • Chương 10: Nổi sóng gió
 • Chương 11: Hàng hóa mà thôi
 • Chương 12: Hiểu lầm
 • Chương 13: Thiện duyên (1)
 • Chương 14: Thiện duyên (2)
 • Chương 15: Chỗ khác biệt
 • Chương 16: Ngỗng trắng
 • Chương 17: Chuyện rắc rối
 • Chương 18: Biểu ca
 • Chương 19: Một con ngỗng gây ra án mạng
 • Chương 20: Chuyển biến tốt đẹp
 • Chương 21: Cãi nhau
 • Chương 22: Sát ý
 • Chương 23: Tuyển tỳ
 • Chương 24: Âm sai
 • Chương 25: Dương Sai
 • Chương 26: Tìm ra đầu mối
 • Chương 27: Độc
 • Chương 28: Lam di nương
 • Chương 29: Xuất phủ
 • Chương 30: Gặp lại
 • Chương 31: Dê xồm
 • Chương 32: Hiểu lầm
 • Chương 33: Nhục nhã
 • Chương 34: Cá cược tiền
 • Chương 35: Mẫu Đơn
 • Chương 36: Tuyệt phẩm
 • Chương 37: Hai người ghét nhau
 • Chương 38: Cẩm Ngôn
 • Chương 39: Mất tích
 • Chương 40: Tưởng thị
 • Chương 41: Cà muối chua
 • Chương 42: Tiến cung
 • Chương 43: Gấm ngầm mưu tính
 • Chương 44: Hoàng Hậu
 • Chương 45: Thỉnh cầu của công chúa
 • Chương 46: Hố lửa
 • Chương 47: Chảy máu mũi
 • Chương 48: Trở về phủ
 • Chương 49: Kiểm kê tài vật
 • Chương 50: Suy đoán