LavOzs F

Thông tin dành cho cha mẹ


Quảng cáo

Nhờ các bố mẹ dành 5p giúp em mình chút nhé ( Nhờ mod mấy hôm)- ngày không khói bụi | LavOzs F -

Nhờ các bố mẹ dành 5p giúp em mình chút nhé ( Nhờ mod mấy hôm)- ngày không khói bụi | LavOzs F -

minhlong83
Chào các bố mẹ!

Mình có đứa em đang học tại trường AM nó có bài viết về vấn đề ô nhiễm môi trường tại HN. Cần có nhận xét và cho điểm. Các bố mẹ dành chút thời gian đánh dấu cho nó theo đường link ở dưới giúp mình. Trân trọng cảm ơn và hậu tạ tại link dưới chũ ký.

Link đánh dấu và cho điểm: http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/bao-ve-moi-truong/2012/06/ngay-khong-khoi-bui/
 
thuyha1961
Ðề: Nhờ các bố mẹ dành 5p giúp em mình chút nhé ( Nhờ mod mấy hôm)- ngày không khói bụi

Hình như bạn post nhầm vị trí hay sao ý
 
phuonglienle
Ðề: Nhờ các bố mẹ dành 5p giúp em mình chút nhé ( Nhờ mod mấy hôm)- ngày không khói bụi

Mình vừa điếm chẩm cho bạn của bạn rồi, 10 điểm nhé.
 
minhlong83
Ðề: Nhờ các bố mẹ dành 5p giúp em mình chút nhé ( Nhờ mod mấy hôm)- ngày không khói bụi

"Mình vừa điếm chẩm cho bạn của bạn rồi, 10 điểm nhé. " Cảm ơn bạn nhé!
 
minhlong83
Ðề: Nhờ các bố mẹ dành 5p giúp em mình chút nhé ( Nhờ mod mấy hôm)- ngày không khói bụi

Viết bởi mẹ thuyha1961:"Hình như bạn post nhầm vị trí hay sao ý" Cám ơn bạn nhé! Mod chuyển giúp mình rồi.