LavOzs F

Thông tin dành cho cha mẹ


Quảng cáo

Phản Hồi Về Nick Juvi Dom | LavOzs F -

Phản Hồi Về Nick Juvi Dom | LavOzs F -

tranphuongthao2112
Gửi ban quản trị Forum lamchame.

Nick juvi dom có bài viết: https://www.lamchame.com/forum/thre...chat-luong-cua-fbm-va-phan-toan-thang.592937/

Bài viết này thông tin đã sai sự thật. Các link bài dẫn chứng đều không hoạt động. Ban quản trị giúp mình phân xử và xóa bài viết này để tránh ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu Juvi.

Cám ơn BQT.
 
support4
Mod đã yêu cầu thành viên juvi dom vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu @juvi dom không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn.

Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này (nếu như bạn không cung cấp thông tin phục vụ quá trình đối chất). Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn.

Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng phản hồi tại topic này.

Cảm ơn các bạn,
 
support4
Đã quá thời gian quy định nhưng thành viên @juvi dom không vào tham gia đối chất. BQT sẽ xử lý theo quy định.
 
head

Quảng cáo

-->