LavOzs F

Thông tin dành cho cha mẹ

Toàn quốc: - Một bữa trưa thật ngon chỉ với…1 cuộc điện thoại! | LavOzs F -

Toàn quốc: - Một bữa trưa thật ngon chỉ với…1 cuộc điện thoại! | LavOzs F -

big_big_zezo
Để bữa trưa của bạn thật ngon…!

Khoa học đã chứng minh : một ngày bạn chỉ cần nghỉ trưa từ 15 đến 30 phút , cơ thể chúng ta đã có thể được thư giãn và có tinh thần sảng khoái, tạo động lực cho một buổi chiều làm việc hiệu quả. Quan tâm đến sức khỏe cũng như hiệu quả làm việc của quý khách hàng, dịch vụ giao cơm văn phòng tận nơi của Việt Phú sẽ tiết kiệm thời gian nghỉ trưa cho bạn!
Với các lĩnh vực kinh doanh chính: Com hop, com van phong, goi com, dat com, com viet phu, cơm hộp, cơm văn phòng, gọi cơm, đặt cơm, cơm việt phú, cơm văn phòng…
Chỉ cần ngồi tại văn phòng và gọi điện cho chúng tôi – cơm Việt Phú sẽ mang đến cho bạn bữa trưa dinh dưỡng, hợp vệ sinh và ngon miệng.
Chúng tôi phục vụ giao cơm trưa văn phòng liên tục từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
Đặc biệt, trong tháng 7, Việt Phú có chương trình giảm giá như sau (áp dụng từ ngày 01 – 31/7/2010):
Giảm 10% cho các khách hàng đặt cơm trước 09h00
Giảm 5% cho các khách hàng đặt cơm trước 10h30'
Chỉ từ 25.000 VNĐ, bạn đã có một suất cơm văn phòng cao cấp!
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
DỊCH VỤ GIAO CƠM VĂN PHÒNG CAO CẤP VIỆT PHÚ
4 - A14 – Mai Động – Hà Nội
ĐT: 04 22603 609 / 097 535 6009
Email: info@vietphu.net.vn; contact@vietphu.net.vn
Website: www.vietphu.net.vn
Com hop, com van phong, goi com, dat com, com viet phu, cơm hộp, cơm văn phòng, gọi cơm, đặt cơm, cơm việt phú
 
big_big_zezo
Dịch vụ cơm văn phòng cao cấp nhất Hà Nội…

Khoa học đã chứng minh : một ngày bạn chỉ cần nghỉ trưa từ 15 đến 30 phút , cơ thể chúng ta đã có thể được thư giãn và có tinh thần sảng khoái, tạo động lực cho một buổi chiều làm việc hiệu quả. Quan tâm đến sức khỏe cũng như hiệu quả làm việc của quý khách hàng, dịch vụ giao cơm văn phòng tận nơi của Việt Phú sẽ tiết kiệm thời gian nghỉ trưa cho bạn!
Với các lĩnh vực kinh doanh chính: Com hop, com van phong, goi com, dat com, com viet phu, cơm hộp, gọi cơm, đặt cơm, cơm việt phú, cơm văn phòng…
Chỉ cần ngồi tại văn phòng và gọi điện cho chúng tôi – cơm Việt Phú sẽ mang đến cho bạn bữa trưa dinh dưỡng, hợp vệ sinh và ngon miệng.
Chúng tôi phục vụ giao cơm trưa văn phòng liên tục từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
Đặc biệt, trong tháng 7, Việt Phú có chương trình giảm giá như sau (áp dụng từ ngày 01 – 31/7/2010):
Giảm 10% cho các khách hàng đặt cơm trước 09h00
Giảm 5% cho các khách hàng đặt cơm trước 10h30'
Chỉ từ 25.000 VNĐ, bạn đã có một suất cơm văn phòng cao cấp!
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
DỊCH VỤ GIAO CƠM VĂN PHÒNG CAO CẤP VIỆT PHÚ
4 - A14 – Mai Động – Hà Nội
ĐT: 04 22603 609 / 097 535 6009
Email: info@vietphu.net.vn; contact@vietphu.net.vn
Website: www.vietphu.net.vn
Com hop, com van phong, goi com, dat com, com viet phu, cơm hộp, cơm văn phòng, gọi cơm, đặt cơm, cơm việt phú
 
big_big_zezo
Khoa học đã chứng minh : một ngày bạn chỉ cần nghỉ trưa từ 15 đến 30 phút , cơ thể chúng ta đã có thể được thư giãn và có tinh thần sảng khoái, tạo động lực cho một buổi chiều làm việc hiệu quả. Quan tâm đến sức khỏe cũng như hiệu quả làm việc của quý khách hàng, dịch vụ giao cơm văn phòng tận nơi của Việt Phú sẽ tiết kiệm thời gian nghỉ trưa cho bạn!
Với các lĩnh vực kinh doanh chính: Com hop, com van phong, goi com, dat com, com viet phu, cơm hộp, gọi cơm, đặt cơm, cơm việt phú, cơm văn phòng…
Chỉ cần ngồi tại văn phòng và gọi điện cho chúng tôi – cơm Việt Phú sẽ mang đến cho bạn bữa trưa dinh dưỡng, hợp vệ sinh và ngon miệng.
Chúng tôi phục vụ giao cơm trưa văn phòng liên tục từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
Đặc biệt, trong tháng 7, Việt Phú có chương trình giảm giá như sau (áp dụng từ ngày 01 – 31/7/2010):
Giảm 10% cho các khách hàng đặt cơm trước 09h00
Giảm 5% cho các khách hàng đặt cơm trước 10h30'
Chỉ từ 25.000 VNĐ, bạn đã có một suất cơm văn phòng cao cấp!
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
DỊCH VỤ GIAO CƠM VĂN PHÒNG CAO CẤP VIỆT PHÚ
4 - A14 – Mai Động – Hà Nội
ĐT: 04 22603 609 / 097 535 6009
Email: info@vietphu.net.vn; contact@vietphu.net.vn
Website: www.vietphu.net.vn
Com hop, com van phong, goi com, dat com, com viet phu, cơm hộp, cơm văn phòng, gọi cơm, đặt cơm, cơm việt phú
 
big_big_zezo
Khoa học đã chứng minh : một ngày bạn chỉ cần nghỉ trưa từ 15 đến 30 phút , cơ thể chúng ta đã có thể được thư giãn và có tinh thần sảng khoái, tạo động lực cho một buổi chiều làm việc hiệu quả. Quan tâm đến sức khỏe cũng như hiệu quả làm việc của quý khách hàng, dịch vụ giao cơm văn phòng tận nơi của Việt Phú sẽ tiết kiệm thời gian nghỉ trưa cho bạn!
Với các lĩnh vực kinh doanh chính: Com hop, com van phong, goi com, dat com, com viet phu, cơm hộp, gọi cơm, đặt cơm, cơm việt phú, cơm văn phòng…
Chỉ cần ngồi tại văn phòng và gọi điện cho chúng tôi – cơm Việt Phú sẽ mang đến cho bạn bữa trưa dinh dưỡng, hợp vệ sinh và ngon miệng.
Chúng tôi phục vụ giao cơm trưa văn phòng liên tục từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
Đặc biệt, trong tháng 7, Việt Phú có chương trình giảm giá như sau (áp dụng từ ngày 01 – 31/7/2010):
Giảm 10% cho các khách hàng đặt cơm trước 09h00
Giảm 5% cho các khách hàng đặt cơm trước 10h30'
Chỉ từ 25.000 VNĐ, bạn đã có một suất cơm văn phòng cao cấp!
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
DỊCH VỤ GIAO CƠM VĂN PHÒNG CAO CẤP VIỆT PHÚ
4 - A14 – Mai Động – Hà Nội
ĐT: 04 22603 609 / 097 535 6009
Email: info@vietphu.net.vn; contact@vietphu.net.vn
Website: www.vietphu.net.vn
Com hop, com van phong, goi com, dat com, com viet phu, cơm hộp, cơm văn phòng, gọi cơm, đặt cơm, cơm việt phú
 
big_big_zezo
Dịch vụ cơm văn phòng cao cấp Việt phú

Khoa học đã chứng minh : một ngày bạn chỉ cần nghỉ trưa từ 15 đến 30 phút , cơ thể chúng ta đã có thể được thư giãn và có tinh thần sảng khoái, tạo động lực cho một buổi chiều làm việc hiệu quả. Quan tâm đến sức khỏe cũng như hiệu quả làm việc của quý khách hàng, dịch vụ giao cơm văn phòng tận nơi của Việt Phú sẽ tiết kiệm thời gian nghỉ trưa cho bạn!
Với các lĩnh vực kinh doanh chính: Com hop, com van phong, goi com, dat com, com viet phu, cơm hộp, gọi cơm, đặt cơm, cơm việt phú, cơm văn phòng…
Chỉ cần ngồi tại văn phòng và gọi điện cho chúng tôi – cơm Việt Phú sẽ mang đến cho bạn bữa trưa dinh dưỡng, hợp vệ sinh và ngon miệng.
Chúng tôi phục vụ giao cơm trưa văn phòng liên tục từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
Đặc biệt, trong tháng 7, Việt Phú có chương trình giảm giá như sau (áp dụng từ ngày 01 – 31/7/2010):
Giảm 10% cho các khách hàng đặt cơm trước 09h00
Giảm 5% cho các khách hàng đặt cơm trước 10h30'
Chỉ từ 25.000 VNĐ, bạn đã có một suất cơm văn phòng cao cấp!
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
DỊCH VỤ GIAO CƠM VĂN PHÒNG CAO CẤP VIỆT PHÚ
4 - A14 – Mai Động – Hà Nội
ĐT: 04 22603 609 / 097 535 6009
Email: info@vietphu.net.vn; contact@vietphu.net.vn
Website: www.vietphu.net.vn
 
big_big_zezo
Hôm nay ăn trưa ở đâu nhỉ ?

Bữa trưa không thể qua loa. Thế nhưng không phải ai cũng có điều kiện để về nhà ăn trưa. Gần chỗ làm lại không có những món bạn yêu thích? Bạn cũng ngại ra ngoài vì trời nắng (mưa) hay vướng lô cốt ?
Quan tâm đến sức khỏe cũng như hiệu quả làm việc của quý khách hàng, dịch vụ giao cơm văn phòng tận nơi của Việt Phú sẽ tiết kiệm thời gian nghỉ trưa cho bạn!

Chỉ cần ngồi tại văn phòng và gọi điện cho chúng tôi – cơm Việt Phú sẽ mang đến cho bạn bữa trưa dinh dưỡng, hợp vệ sinh và ngon miệng.
Với đầy đủ các món ăn, phù hợp với các khẩu vị của khách hàng. Chỉ từ 1$, quý khách đã được 1 suất cơm ngon miệng.
Việt Phú là cơ sở chuyên chế biến và giao cơm văn phòng cao cấp cho các cơ quan, văn phòng, công sở trên địa bàn Hà Nội
Chúng tôi phục vụ giao cơm trưa văn phòng liên tục từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
DỊCH VỤ GIAO CƠM VĂN PHÒNG CAO CẤP VIỆT PHÚ
4 - A14 – Mai Động – Hà Nội
ĐT: 04 22603 609 / 097 535 6009
Email: info@vietphu.net.vn; contact@vietphu.net.vn
Website: www.vietphu.net.vn
Com hop, com van phong, goi com, dat com, com viet phu, cơm hộp, cơm văn phòng, gọi cơm, đặt cơm, cơm việt phú
 
big_big_zezo
Thật đơn giản để có một bữa trưa ngon miệng

Bữa trưa không thể qua loa. Thế nhưng không phải ai cũng có điều kiện để về nhà ăn trưa. Gần chỗ làm lại không có những món bạn yêu thích? Bạn cũng ngại ra ngoài vì trời nắng (mưa) hay vướng lô cốt ?
Quan tâm đến sức khỏe cũng như hiệu quả làm việc của quý khách hàng, dịch vụ giao cơm văn phòng tận nơi của Việt Phú sẽ tiết kiệm thời gian nghỉ trưa cho bạn!

Chỉ cần ngồi tại văn phòng và gọi điện cho chúng tôi – cơm Việt Phú sẽ mang đến cho bạn bữa trưa dinh dưỡng, hợp vệ sinh và ngon miệng.
Với đầy đủ các món ăn, phù hợp với các khẩu vị của khách hàng. Chỉ từ 1$, quý khách đã được 1 suất cơm ngon miệng.
Việt Phú là cơ sở chuyên chế biến và giao cơm văn phòng cao cấp cho các cơ quan, văn phòng, công sở trên địa bàn Hà Nội
Chúng tôi phục vụ giao cơm trưa văn phòng liên tục từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
DỊCH VỤ GIAO CƠM VĂN PHÒNG CAO CẤP VIỆT PHÚ
4 - A14 – Mai Động – Hà Nội
ĐT: 04 22603 609 / 097 535 6009
Email: info@vietphu.net.vn; contact@vietphu.net.vn
Website: www.vietphu.net.vn
Com hop, com van phong, goi com, dat com, com viet phu, cơm hộp, cơm văn phòng, gọi cơm, đặt cơm, cơm việt phú
 
big_big_zezo
Chia sẻ với các bạn một địa chỉ ăn trưa ngon nhất Hà Nội!

Bữa trưa không thể qua loa. Thế nhưng không phải ai cũng có điều kiện để về nhà ăn trưa. Gần chỗ làm lại không có những món bạn yêu thích? Bạn cũng ngại ra ngoài vì trời nắng (mưa) hay vướng lô cốt ?
Quan tâm đến sức khỏe cũng như hiệu quả làm việc của quý khách hàng, dịch vụ giao cơm văn phòng tận nơi của Việt Phú sẽ tiết kiệm thời gian nghỉ trưa cho bạn!

Chỉ cần ngồi tại văn phòng và gọi điện cho chúng tôi – cơm Việt Phú sẽ mang đến cho bạn bữa trưa dinh dưỡng, hợp vệ sinh và ngon miệng.
Với đầy đủ các món ăn, phù hợp với các khẩu vị của khách hàng. Chỉ từ 1$, quý khách đã được 1 suất cơm ngon miệng.
Việt Phú là cơ sở chuyên chế biến và giao cơm văn phòng cao cấp cho các cơ quan, văn phòng, công sở trên địa bàn Hà Nội
Chúng tôi phục vụ giao cơm trưa văn phòng liên tục từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
DỊCH VỤ GIAO CƠM VĂN PHÒNG CAO CẤP VIỆT PHÚ
4 - A14 – Mai Động – Hà Nội
ĐT: 04 22603 609 / 097 535 6009
Email: info@vietphu.net.vn; contact@vietphu.net.vn
Website: www.vietphu.net.vn
Com hop, com van phong, goi com, dat com, com viet phu, cơm hộp, cơm văn phòng, gọi cơm, đặt cơm, cơm việt phú
 
Mẹ Kún Kín
Ðề: Chia sẻ với các bạn một địa chỉ ăn trưa ngon nhất Hà Nội!

mà nhà bác ko có dăm cái ảnh minh họa để mọi ngươì biết cái độ nó "ngon nhất" cỡ nào
 
head

Quảng cáo

-->