LavOzs F

Thông tin dành cho cha mẹ

Nhờ Xóa Toàn Bộ Tài Khoản, Không Hiển Thị Lên Mục Tìm Kiếm | LavOzs F -

Nhờ Xóa Toàn Bộ Tài Khoản, Không Hiển Thị Lên Mục Tìm Kiếm | LavOzs F -

kính,
minhchau7683
Kính gửi: BAN QUẢN TRỊ!
Do tính chất công việc tôi không muốn hiển thị thông tin số điện thoại và tin nhắn bình luận tại trang lamchame, rất mong ban tổ chức xóa nick hoặc ẩn toàn bộ thông tin liên quan của tôi theo nick sau ah
https://www.lamchame.com/forum/members/minhchau7683
tôi cám ơn
 
head

Quảng cáo

-->